Kurz horského průvodce - jarní část

Jarní kurz je prvním z 6 na sebe navazujících bloků ve vzdělávání na horského průvodce, které může být zakončeno zkouškou profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání po jejímž úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost – zároveň získáte „Osvědčení profesní kvalifikace“ s celostátní platností.Pro první část vzdělávání na horského průvodce jsou pro nás zásadní témata navigace, orientace, meteorologie, legislativa práce horského průvodce. Během šesti dní kurzu klademe důraz na praktickou výuku a prožití modelových situací, ke kterým se následně můžeme vracet a vyhodnocovat je navzájem se skupinou účastníků. Kurz organizujeme zážitkovou formou tak, aby bavil i nás a utvářel společnou partu, tak jako to děláme při samotných výpravách na horách. 

  • Vypsané termíny: 23. 4.  - 28. 4. 2024, 12990,-
  • Pro přihlášení si dej přihlášku na celý kurz horského průvodce